Szkolenia są organizowane i przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawnymi. Dla każdej grupy opracowywane są indywidualne programy szkoleń. Szkolenia są przeprowadzane w formie: kursu, seminarium lub w systemie samokształcenia kierowanego. Dla uczestników szkoleń realizowanych w systemie samokształcenia kierowanego przygotowywane są materiały w formie skryptów. Podczas szkoleń wykorzystywane są techniki multimedialne. W ramach szkoleń dla pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników administracyjno-biurowych prowadzone są zajęcia warsztatowe wykorzystujące elementy profilaktyki muzykoterapeutycznej w procesie radzenia sobie ze stresem. Szkolenia kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń o ich ukończeniu. Szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę lub w siedzibie naszej firmy. Gwarantujemy szybką realizację szkoleń w terminach dogodnych dla zleceniodawcy. Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od rodzajów stanowisk i ilości osób.