Szanowny Użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) odpowiadamy na kilka ważnych pytań:

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest firma BHP NORMA SZKOLENIA-USŁUGI, MARIA ZASADA z siedzibą w Węgrzcach, ul. A3 nr 6, 32-086 Węgrzce.

 • Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez www.bhpnorma.pl, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres e-mail zasada@bhpnorma.pl.

 • Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas kontaktu e-mailowego lub telefonicznego.

 • W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
 • dla celów podatkowych i rachunkowych.
 •  Jakie prawa posiada Pani/Pana w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.

 • Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych? 

Firma BHP NORMA SZKOLENIA-USŁUGI, MARIA ZASADA przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 • Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych przekazujemy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe nie są przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.