Szkolenia BHP

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia:

 • wstępne
 • okresowe:
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

Szkolenia dla pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno-biurowych wzbogacamy o innowacyjne szkolenia z zastosowaniem metod Muzykoterapeutycznych w procesie radzenia sobie ze stresem.

W ramach szkoleń okresowych dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych w placówkach oświatowych wszystkich szczebli, ofertę poszerzamy o zajęcia warsztatowe w dziedzinie higieny głosu. Zajęcia te prowadzone są w oparciu o atrakcyjne metody Muzykoterapeutyczne.

Szkolenia p.poż

Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzane są jako:

 • jeden z tematów w ramach szkoleń wstępnych i okresowych bhp,
 • samoistne szkolenia obejmujące tylko tematykę p.poż.

W zakresie szkoleń uwzględnione są zagadnienia dotyczące między innnymi:

 • ogólnych warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • sposobów postępowania na wypadek pożaru,
 • zasad stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • warunków ewakuacji,
 • sposobów zapobiegania zagrożeniom pożarowym.